Luz - Kutembenuka Ndimunthu

Woyera wa Angelo Woyera Luz de Maria de Bonilla pa Epulo 6, 2021:

Anthu a Mulungu: Ndikukudalitsani ndi kukhulupirika kwanga ku Utatu Woyera Koposa. Ana a Wam'mwambamwamba: Ndabwera kudzakuyitanani kuti mukhale otembenuka mtima. Kutembenuka ndi kwaumwini… Kusankha kumachita wekha… Kufuna kusiya zinthu zosemphana ndi ubwino wa moyo wa munthu ndi umwini… Maganizo ndi khalidwe ndi zaumwini… Mphamvu yakudula malingaliro olakwika, ulesi, kutopa, chizolowezi, komanso chifuniro cha kumvera, kumakhudza munthu aliyense… Nthawi yomweyo, mkati mwa zosankha za munthu payekha pali chikhumbo chofuna kuyenda mchikhulupiliro komanso motsimikiza, kuwasintha kukhala mwayi wopereka minga tsiku ndi tsiku mwachikondi, ndikuwasandutsa mwayi woti achepetse zolakwa zawo ndikubwera pafupi kukumana ndi Ambuye wathu ndi Mfumu Yesu Khristu.

Osadziyang'anira nokha, koma zabwino za mnansi wako, amakutsogolera mwachangu panjira yakusintha; kukonda iwo omwe sakukonda iwe, omwe sakumvetsa iwe, kuli ndi phindu lake. Simunaitanidwe kuti mukakhale pa Chikhulupiriro padera, koma kuti mugawane ndi abale ndi alongo anu, pokhala umboni wa Chikondi Chaumulungu, maumboni a ubale, kufunafuna zabwino, kukhala iwo amene, otetezedwa ndi Ambuye Wathu ndi Mfumu Yesu Khristu , Abweretse chikhulupiriro chamunthu kuderalo ndikupangitsa njira ya abale ndi alongo awo kupilira, pomwe nthawi yomweyo kupereka chikhumbo choti onse atembenuke.

Pakadali pano kufunafuna kutembenuka ndikofunikira. Ndizofunikira; monga madzi kapena chakudya cha thupi lathu, chomwechonso kutembenuka kwa thupi. (onaninso Machitidwe 3:19)Monga anthu ndikofunikira kuti musanthule mozama, kulowa mwakuya, ndikuzindikira zowonadi zomwe zikubisikirani kwa inu, komanso zenizeni zomwe mumapezeka, kuti mukonzekere moyenera kuukirako kwa zoyipa .Mwachenjezedwa kale za zomwe zikubwera, komabe, simukuyankha molingana ndi kufulumira kwa mphindiyo. Mphamvu zazikuluzikulu zikuyenda nawo pamkangano womwe udzafike kumapeto kwa Nkhondo Yachitatu Yapadziko Lonse,[1]Zambiri Pafupi Nkhondo Yachitatu Yapadziko Lonse nchifukwa chake mtendere wamunthu uli wofunikira kwambiri, kuti mupange kusiyana pakukhala anthu obweretsa Chikondi Chaumulungu.

Madera a m'mphepete mwa nyanja adzavutika ndi kukwera kwa madzi panthaka. Dziko lapansi lidzagwedezeka. Zolengedwa zonse zimazindikira kukwaniritsidwa kwa zomwe zanenedweratu ndi zomwe ana a Mulungu adazikana. Anthu a Mulungu, khalani munthawi ya ulendowu, ndikupanga khoma lolimba, losadukika, kudalira Utatu Woyera Koposa komanso Chitetezo cha Amayi. Zoipa sizidikira, pomwe Anthu a Mulungu satopa posaka zifukwa zosakwaniritsa zomwe Kumwamba zimawapempha. Onani zenizeni pakadali pano moyenera. Kodi umunthu udzakhalabe wogonjera kufikira liti?

Pemphererani, pemphererani Argentina: anthu ali pachiwopsezo.

Pemphererani, pemphererani Brazil: ivutika kwambiri.

Pemphererani, pemphererani United States, Italy ndi Russia: adzavutika kwambiri.

Monga Anthu a Mulungu, khalani mkati mwa Magisterium woona a Mpingo wa Mfumu Yathu ndi Ambuye Yesu Khristu. Samalani momwe chilengedwe chimachitikira padziko lonse lapansi. Chisokonezo chikukula;[2]Za chisokonezo: werengani… khalani ndi chikhulupiriro cholimba - chilimbikitseni nthawi zonse, musangokhala chabe, musalole kuti musokonezeke monga anthu ena asokonezeka. Khalani tcheru nthawi zonse. Musalole kuti akusindikizeni ndi microchip:[3]Za microchip: werengani… lidzaikidwa pa umunthu. Dziwani kuti muyenera kukhala olimba komanso olimba mchikhulupiriro kuti mukane kupeza zomwe mukufuna, ndikupulumutsa miyoyo yanu. Khalani zolengedwa zabwino.

Ndikudalitsani mu Dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.

 

 

Tikuoneni Maria wangwiro, wokhala wopanda chimo

Tikuoneni Maria wangwiro, wokhala wopanda chimo

Tikuoneni Maria wangwiro, wokhala wopanda chimo

Posted mu Luz de Maria de Bonilla, mauthenga, Nthawi Yotsutsa-Khristu.