Valeria - Ndithandizeni

"Mariya, Wopatulikitsa" kwa Valeria Copponi pa Marichi 3, 2021:

Ana anga, momwe ndingakonde kunyamula nanu nonse mwachimwemwe, koma pakadali pano muyenera kukhalabe m'dziko lanu lopanda ungwiro komanso lodetsedwa ndi Satana. Malingaliro anu sapindulanso ndi Kuunika komwe kwapatsidwa kwa inu ndi kumwamba, ndipo mulibe kutsimikizika, kapena chitsimikizo, kapena kuchepa kwa chisangalalo chomwe munthawi zina chimadzaza mitima yanu. Pangani "mea culpa" yanu ndipo njoka yakale idzakuthawani. Mwa njira iyi mokha momwe mungabwezeretse zabwino zonse ndi kukongola zomwe mwataya. Tsoka ilo, ambiri a inu mukukhalabe mumdima chifukwa cha machimo anu, ndipo simungamve Mzimu Woyera amene ali kutali ndi inu tsiku ndi tsiku. Ndikumva kuwawa kwambiri kwa ana ang'ono omwe ali pachifundo cha mzimu woyipa, ndichifukwa chake ndabwera kudzapemphanso kuti mundithandize.

Ndi pemphero ndi zopereka zokha zomwe mumadziwa kuperekera zowawa, kuti mutonthoze zowawa zambiri za Yesu ndikupewa chilango chochuluka. Pempherani ndikuphunzitsa ena kupemphera, [kuti] Atate apatse abale ndi alongo anu mumdima kuunika komwe akufunikira, kudzera mu Kuulula, chikhululukiro cha Mulungu ndi mtendere pakati panu.

Mverani mitima yanu; ndithandizeni kuti ndikapempherere Utatu Woyera Koposa ndi kumasula ana anga ku ukapolo wa Satana. Ndikudziwa kuti ndikukufunsani zambiri, koma ngati mungandithandizire kuyenera kwanu kudzakhala kwakukulu. Abale ndi alongo anu osamvera atha kukhulupiriranso ndikubwerera m'malingaliro awo kuti apembedze ndikuthokoza Mulungu yemwe akumukhumudwitsa ndi kukana kwawo mobwerezabwereza. Ndikudalitsani.

Posted mu mauthenga, Valeria Copponi.